Sklad lahko pridobiva sredstva iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %, ker je šola od 1. 1. 2022 dalje uvrščena na seznam davčnih upravičencev.

Izpolnjen obrazec je potrebno poslati pristojnemu finančnemu uradu ali tajništvu šole.

Veseli bomo, če bomo s pomočjo vaših donacij še naprej lahko učencem zagotavljali kakovosten program in jim omogočali vsestranski razvoj.

Podrobnejša navodila najdete na https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo.