MIRNO MORJE – HUMANITARNI PROJEKT

MIRNO MORJE – flota miru in tolerance je najuspešnejši socialno pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladostnih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

CILJI

• Širjenje kulture enakih možnosti.

• Učenje strpnosti in sklepanje prijateljstva ne glede na jezikovne, etnične meje.

• Pridobivanje delovnih spretnosti.

• Izražanje zdrave tekmovalnosti, reševanje konfliktov na ustrezen način.

• Spoznavanje novih možnosti za preživljanje prostega časa.

• Poglabljanje odnosov med mladimi in odraslimi.

• Pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom iz socialno ogroženega okolja.

Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno življenje. Otroci pridobivajo nova, drugačna

znanja. Morje, omejen prostor na jadrnici in posadka zahtevajo medsebojno skrb in

sodelovanje vseh članov. Mladostniki se učijo prevzemanja odgovornosti zase in za druge,

skupinskega dela, socialnih veščin.

V mnogih primerih je takšna enotedenska izkušnja enakovredna večmesečnemu delu z

mladostniki.

Koordinatorica projekta je Katarina Komatar.