Na šoli imamo 5 usposobljenih šolskih mediatork.

S pomočjo mediacije na miren način rešujemo spore.

Šolske mediatorke:
– Nataša Ahlin,
– Urška Brožič,
– Katarina Kesič Dimic,
– Tanja Štiglic,
– Ema Zupet.