Spoštovani starši oz. skrbniki,

v nadaljevanju delimo novico o možnosti izposoje prenosnih računalnikov za najbolj ranljive skupine prebivalstva.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 12. aprila 2024, na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Nekaj ključnih informacij o javnem pozivu:

  • Vlogo je možno oddati od 22. 4. 2024 od 9.00 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme.
  • Vloge oddane pred in po izteku tega roka bodo zavržene, kot predčasno ali prepozno vložene. 

Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki na dan objave javnega poziva (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Več informacij: Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.