Osrednja tema v šolskem letu 2022/23 je bilo mleko in mlečni izdelki, kar je ponazarjal tudi letošnji slogan »Zajtrk z mlekom – super dan!«.

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada RS in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Posebej poudarjamo pomen zdravega prehranjevanja in zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja. Več kot polovica slovenskih mladostnikov ne zajtrkuje, kaj šele, da bi mladostniki vsebino svojih obrokov prikrojili zdravemu načinu življenja. Nepravilne prehranske navade vodijo do številnih zdravstvenih težav, od debelosti do sladkorne bolezni, kar je resno javno-zdravstveno vprašanje.

Pobudnica Tradicionalnega slovenskega zajtrka je bila leta 2011 Čebelarska zveza Slovenije, ko se je projekt v obliki, kot ga poznamo danes, tudi prvič izvedel.

Učence s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil (v Sloveniji), pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.

Učenci bodo brezplačno zajtrkovali črni kruh, maslo, med, jabolko in mleko, vsa živila bodo slovenskega porekla.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev in predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.

Naše zdravje je na daljši rok možno ohraniti s pravilno prehrano in primerno telesno aktivnostjo. Pomembno je, da s tem osveščamo že najmlajše otroke, ki nato svoje navade ohranijo tudi v kasnejših letih. Z zajtrkom že zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije za dobro delo in igro ter učinkovito razmišljanje, sočasno pa zagotovimo dovolj gradbenih snovi, potrebnih za zdravo rast in razvoj. Zajtrk zaužijemo zjutraj, potem ko se zbudimo naspani, se umijemo in poženemo telo v tek z nekaj razgibalnimi vajami. Za uspešno delo v šoli je pomembno, da zajtrkujemo še pred začetkom prve šolske ure.

Povezava do projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.